I. Postanowienia ogólne

Przeglądanie witryny nie wymaga podania przez Państwa danych osobowych jak również witryna nie zbiera Państwa danych osobowych. Witryna może jednak rejestrować następujące dane: czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych zakładek, adres IP, korzystanie z ewentualnych odesłań.

Mając na uwadze Państwa wygodę oraz prywatność w/w dane będą rejestrowane wyłącznie w celu poprawy naszych usług oraz poprawy funkcjonowania witryny. Przedmiotowe dane są anonimowe i nie zostaną powiązane z żadnymi danymi osobowymi oraz nie mają na celu identyfikację użytkownika.

II. Pliki Cookie

Używamy plików cookie by ułatwić użytkownikom korzystanie z  witryny. Poprzez korzystanie z naszej witryny użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze / urządzeniu.

Plik cookie to krótka informacja tekstowa przechowywana oraz instalowana w urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

W jakim celu wykorzystujemy Pliki Cookie?

Pliki cookie umożliwiają m.in. zapamiętanie Państwa preferencji i personalizowanie naszej stron internetowej w zakresie wyświetlanych treści.  Zawartość tych plików nie pozwala jednak na identyfikację użytkownika. Plików cookie nie służą przetwarzaniu ani przechowywaniu danych osobowych.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa komputerze / urządzeniu, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie komputera / urządzenia.

Zgoda/Brak zgody na przechowywanie plików cookie

Przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika może zostać zablokowane poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki używanej przez użytkownika. Poszczególne przeglądarki dają możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia możliwości przechowywania plików cookie w urządzeniu użytkownika. Dokładny opis postępowania dot. wyłączenia lub modyfikacji ustawień zapisywania plików cookie zawierają instrukcje obsługi poszczególnych przeglądarek internetowych, które są używane przez użytkownika. Listę najczęściej stosowanych przeglądarek internetowych wskazujemy poniżej:

 • przeglądarka Internet Explorer;
 • przeglądarka Mozilla Firefox;
 • przeglądarka Chrome;
 • przeglądarka Safari;
 • przeglądarka Opera;
 • przeglądarka Microsoft EDGE.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu użytkownika. Przedmiotowe informacje będą więc znajdować się w urządzeniu końcowym użytkownika co pozwoli nam uzyskiwać dostęp do tych informacji.

III. Dane osobowe

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych (dalej: dane osobowe) jest Philipp Kolański prowadzący działalność gosp. pod firmą: Philipp Kolański Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 12/3.06, 30-347 Kraków, wpisany do CEIDG pod nr NIP: 6793018445,

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Kapelanka 12/3.06, 30-347 Kraków
 • przez e-mail: p.kolanski@bkks.com.pl

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu albo adres e-mail w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Okres przechowywania danych osobowych

Do czasu zakończenia świadczenia przez nas na Państwa rzecz ewentualnych usług wykonywanych w ramach świadczonej pomocy prawnej albo do czasu upływu terminów dot. obowiązków przechowywania dokumentacji sprawy, które są regulowane przez odrębne przepisy prawa.  W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń powstałych w wyniku świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej – dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia przedmiotowych roszczeń.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub podmiotom świadczącym usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa Dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody  – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.