W Niemczech pojawia się coraz więcej korzystnych wyroków dla nabywców pojazdów objętych tzw. aferą Dieselgate. Przykładowo można wskazać wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji (sygn. akt: 5 U 1318/18), w którym sąd uznał w szczególności, że:

  • kto jako producent pojazdów wprowadza na rynek umyślnie oraz sprzecznie dobrymi obyczajami samochody wyposażone w niedozwoloną instalację manipulującą poziomem emisji spalin – podlega określonej w prawie niemieckim odpowiedzialności odszkodowawczej;
  • szkoda za którą odpowiada producent pojazdu obejmuje nie tylko stan niebezpieczeństwa „unieruchomienia” samochodu na czas akcji serwisowej producenta, ale także szkodę związaną ze spadkiem wartości danego pojazdu.

Od chwili ujawnienia tzw. afery Dieselgate wartość odsprzedawanych modeli samochodów – objętych „problemem” oprogramowania manipulującego poziomem emisji spalin – znacznie spadła.

Fakt ten został zauważony w w/w orzecznictwie.

Może to mieć także znaczenie dla nabywców pojazdów wyposażonych w niedozwoloną instalację manipulującą poziomem emisji spalin w Polsce.

Kategorie: Aktualności